EREDMÉNYEK


Az eredményeket nem egyénre lebontva ismertetjük, hanem a csoportot egy egységként kezeljük.

(1) A neurológiai vizsgálatok javulást mutattak az eseményekhez kapcsolódó képességekben (jobb észlelés és információ feldolgozás).

Átlagos P300 latenciaidő:

Előtte: 501ms latencia, (SD 33ms)

Utána: 468ms, (SD 53ms)

A változás szignifikáns (p=0.05) (2) A pszichológiai vizsgálat eredményeit a tréning előtt és után az 1. táblázat mutatja. A 2. táblázatban látható, hogy hány gyerek teljesítménye javult.

1. táblázat: Az EEG Biofeedback tréning előtt és után végzett pszichológiai vizsgálatok eredményei

verbális IQ javulás (%) teljesítmény IQ javulás elemi mozgásos teszt javulás lateralitás teszt javulás reverzitás teszt javulás
átlag előtte 100 109 2.56 5.14 58.10
átlag utána 107 7 119 8 5.04 2.49 8.13 2.99 68.14 10

2. táblázat: Azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek a teljesítménye jelentősen javult a pszichológiai teszteken

verbális IQ legalább 10 ponttal javult teljesítmény IQ legalább 10 ponttal javult elemi mozgásos teszt legalább 2 ponttal javult lateralitás legalább 2 ponttal javult reverzitás teszt legalább 10 ponttal javult
total (39-ből) 14 (36%) 21 (54%) 29 (74%) 25 (64%) 14 (36%)


A táblázatokban lehet látni, hogy összesen 35 gyereknek javult a teljesítménye a tesztek többségében. 3 gyerek az érésüknek megfelelő fejlődést mutatott, 1 gyerek pedig csak egy szempontból mutatott fejlődést (elemi mozgásos teszt).

A Wechsler Intelligencia Teszten is javulást mutattak, különösen a teljesítmény skálán. A gyerekek kitartása és aktivitás során észlelt idegi stabilitása javult

(3) Az óvónők által végzett viselkedés-értékelés is figyelemre méltó. Az óvónők pontozták a gyerekek szóbeli teljesítményét, összeszedettségét, azt, hogy a gyerekek mennyire voltak képesek elfogadni a viselkedési szabályokat; a figyelmet, memóriát, kitartást, pszichológiai állóképességet, önállóságot, ügyességet és domináns viselkedést. Az értékelő skála a következő volt: 1-kiváló; 10-nagyon rossz. Az eredményeket a 3. táblázat mutatja. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem mindig ugyanaz az óvónő végezte az értékeléseket a tréning előtt és után.

3. táblázat: Az óvónők által végzett viselkedés-értékelés az EEG Biofeedback tréning előtt és után

általános eredmények szóbeli teljesítmény összeszedettség viselkedési szabályok betartása figyelem memória kitartás pszichológiai állóképesség önállóság ügyeség domináns viselkedés
előtte 3.95 4.66 5.47 4.02 5.25 4.07 4.23 5.00 3.04 3.84 5.15
utána 3.09 3.63 4.29 2.93 3.81 3.00 3.09 3.65 2.20 2.85 3.77


Következtetések

Ez a vizsgálat, amely a második olyan tanulmány, amelyet a Cseh Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatott, igazolta, hogy az EEB Biofeedbackmódszer hatékony a speciális oktatási módszereket igénylő gyermekek esetében.

Jelen esetben azt vizsgálták, hogy az EEG Biofeedback módszer alkalmas-e megelőzni azokat a problémákat, amelyek felmerülnek a gyerekek oktatása során, illetve megelőzi-e azokat a családi problémákat, amelyeket a gyerekek iskolai problémái okoznak.

Nehéz szavakba önteni, hogy hogyan fejlődött a gyerekek kommunikációs- és feladatmegoldó képessége, és hogy mennyire boldogok voltak saját teljesítményük láttán, és hogy mennyire örültek a dicséretnek, amit az EEG Biofeedback tréning alatt kaptak a jó teljesítményükért. (A dicséret éppen az ellenkezője annak a reakciónak, amit általában az ADHDs gyerekek kapnak tevékenységük során.)

A projekt meglehetősen megterhelő volt és számos olyan adatot eredményezett, amelyek további feldolgozásra és értékelésre várnak. Azonban jelenleg a legfontosabb feladat az, hogy azoknak a gyerekeknek a fejlődését, akik sikeresen teljesítették az EEG Biofeedback tréninget, nyomon kövessük iskolakezdéstől legalább az általános iskola harmadik osztályáig.

Fordította: Dr. Széchényi Szilvia orvos

vissza az oldal tetejére