EEG Biofeedback az iskoláskort megelőzően figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral diagnosztizált gyermekek kezelésére


(Figyelemhiányos hiperaktivitási zavar; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD)

Az iskolai problémák megelőzése

A Cseh Köztársaság Oktatási Minisztériuma által támogatott vizsgálat

Az EEG Biofeedback egy meglehetősen speciális módszer, amely lehetővé teszi, hogy az idegrendszer kívánt aktivált állapota tudatos megerősítést nyerjen. Különösen hasznos a figyelemösszpontosítás, koncentráció, önkontroll és önmegtartóztatás gyakorlása esetén (pl. az impulzivitás és hiperaktivitás megakadályozására). A módszer másik célja az intellektuális teljesítmény javítása. Nem csoda tehát, hogy az EEG Biofeedback módszerre nagy az érdeklődés világszerte. Ezt az eljárást 1996 óta alkalmazzák a Cseh Köztársaságban

Az EEG Biofeedback módszert a megjelenésekor többen kétkedve fogadták. Ennek egyik oka az volt, hogy a módszer megtanulása meglehetősen sok időt és gyakorlást igényel. Ahhoz, hogy valaki az EEG Biofeedback készülékkel dolgozni tudjon, legalább 150 órát kell pszichológiát és idegélettant tanulnia és ezenkívül pontosan el kell sajátítania egy bonyolult számítógépes program kezelését. Ha az EEG Biofeedback módszerrel a maximális hatást akarjuk elérni, akkor néha szükség lehet más terápiás eljárások (pl. légzőgyakorlatok, autogén tréning) alkalmazására is. Ezeket nem csak a gyerekeknek (pácienseknek), hanem a szüleiknek is meg kell tanulniuk. Tehát összességében egy időigényes módszerről van szó.

1998 és 1999 között a Cseh Köztársaság Nevelési és Pszichológiai Tanácsadó Intézete (IPPP CR) készített egy tanulmányt, amelyben az EEG Biofeedback módszer hatékonyságát vizsgálták iskoláskort még el nem érő gyermekeken. Az eredmények alapján a módszert alkalmazni lehetne a pedagógiai és pszichológiai tanácsadások során. Az eredmények arról is vitát indítottak, hogy miért csak az iskoláskort elérő gyermekeken alkalmazták a módszert ahelyett, hogy megelőzésképpen, már az iskolába kerülés előtt használták volna az eljárást. A korai használat mellett szól, hogy a szakemberek egyre gyakrabban már az iskoláskor előtt felismerik a mentális fejlődési eltéréseket. A pszichológiai diagnózis és a későbbi problémák megjósolása már nem olyan komplikáltak, mint amilyenek régebben voltak. Annál bonyolultabbnak tűnik azonban megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan minimalizáljuk a lehetséges jövőbeli problémákat még azelőtt, hogy a jól ismert ördögi kör elkezdődne: iskolai kudarcok, csalódott szülők, a szülők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a gyerekre, további kudarcok, és így tovább.

IPPP CR az Oktatási Minisztérium egyik projektje kapcsán nyúlt az EEG Biofeedback módszerhez. A Megelőzés még az iskolába kerülés előtt projekt lehetőséget adott arra, hogy az EEG Biofeedback módszer hatékonyságát az iskoláskor még el nem érő gyermekeken is megvizsgálják.

Az iskoláskor előtti évek fontos információt szolgáltatnak a gyermek esetleges későbbi problémáiról a szülők és a szakemberek számára is. Úgy tűnik, hogy a problémák leggyakoribb oka az ADHD és az ahhoz társuló tünetek: agresszió, érzelmi instabilitás, impulzivitás, kommunikációs zavar, figyelemzavar és a gyermek teljesítményében megmutatkozó egyenetlen személyiségfejlődés. Számos tanulmány igazolta, hogy a fent említett problémák gyakran járnak együtt tanulási- és beszédzavarokkal. Az ADHDs gyermekeknél gyakrabban tapasztalnak éjszakai ágybavizelést, alvászavart és hajlamosabbak különböző balesetekre és sérülésekre.

Azonban az, hogy a fenti tüneteket mutató gyermekek kezelése időben elkezdődjön, még mindig csak egy megvalósulatlan álom. Ugyanis hiányoznak azok a programok, amelyek az iskoláskort még el nem érő gyermekek fejlesztésére szolgálnának. Pedig ez lenne az utolsó esélyük arra, hogy az állapotuk még az előtt javuljon, mielőtt belecsöppennek az iskola felelősségteljes és sokat követelő világába. Ezért is van, hogy lelkesen fogadtuk a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk, vajon az EEG Biofeedback módszer hatékony terápiás eljárás-e azoknál az iskoláskort még el nem érő gyermekeknél, akik ADHD vagy ahhoz kapcsolódó kórképekben szenvednek (tanulási-, beszéd- és viselkedési zavarok).

A tanulmány Dr Tyl-nek azon az elméleti feltevésén alapult, hogy ha el akarjuk kerülni az iskoláskorban bekövetkező katasztrófát, akkor az iskoláskor előtti életkor a legalkalmasabb az ADHD kezelésére. Egy szakértői csoport végezte a terápiát (2 pszichológus, 1 pedagógus, 1 fejlődés- és beszéd terápeuta). A vizsgálatot egy egyetemi klinika neurológia osztályvezető főorvosa és egy pszichológus felügyelte.

A vizsgálat egyik legnehezebb része a gyerekek beválogatása volt. Számos feltételnek kellett ugyanis megfelelni: kellett egy specifikus diagnózis; a gyerekek szüleinek vállalniuk kellett, hogy fedezik az orvosi vizsgálatok költségeit, és hogy együttműködnek a vizsgáló személyekkel (számos kérdőívet kellett kitölteni; rendszeresen kellett járni a terápiára; kezelések során a terapeutákkal konzultálni kellett). A helyszín megválasztása sem volt egyszerű. Elhatározták ugyanis, hogy Prágán kívüli településeket keresnek, ráadásul olyan helyeket, ahol a munkanélküliség és a bűnözés aránya is magas. Ezenkívül olyan helyek kellettek, ahol voltak olyan EEG Biofeedback-et végző szakemberek, akik részt is akartak venni a vizsgálatban.

A résztvevők beválogatása a nyári szünetben történt, ami még nehezebbé tette a beválogatást. Ráadásul a vizsgálandó személynek egy vagy több kritériumnak meg kellett felelnie az alábbiak közül: ADHD, ADD, agresszió, egyenetlen pszichológiai fejlődés, beszédzavar, érzékelési zavar, éjszakai ágybavizelés, idegesség. Nem volt egyetlen egy olyan gyerek sem, akit a fenti tünetek egyikét mutatta volna csak, mindegyikük a fentiek keverék diagnózisával rendelkezett.

Résztvevők

43 gyereket választottak ki, ebből 40 vett részt a vizsgálatban.

1 fiú és 1 lány nem felelt meg a diagnosztikai kritériumoknak, így őket nem lehetett bevenni a vizsgálatba. A neurológiai vizsgálat alapján 1 fiúnak gyógyszeres kezelés mellett ajánlották a terápiát. Mivel a szülei ezt visszautasították, és nem teljesítették az együttműködési kritériumot, így ezt a fiút is ki kellett zárni a vizsgálatból.

39 gyerek = 97.5% (!) teljesítette a tréninget.

1 lány (ADHD diagnózissal és cochleáris implantátummal- belsőfülbe ültetett hallókészülék) 20 kezelés után abbahagyta a tréninget, mert túlságosan megterhelő volt számára.

A vizsgált csoport végső összetétele a következő volt: 26 fiú (közülük 13 iskolakezdését 1 évvel elhalasztották) és 13 lány (közülük 6 iskolakezdését 1 évvel elhalasztották).

Tréning előtti és utáni paraméterek

Az EEG Biofeedback tréning előtt és után a következő vizsgálatokat végeztük:
A pszichológiai vizsgálat az általában az iskolaérettség megítélésére használt tesztekből állt: Mindegyik vizsgálatot ugyanaz a pszichológus végezte.

Az EEG Biofeedback tréning hatékonyságának részletesebb megítélése céljából a gyerekek óvónői minden gyerekről kettő kérdőívet töltöttek ki: egyet a tréning előtt és egyet utána. A gyerekek óvodai magatartását kellett értékelni egy 10-pontos skálán. Minden gyerek 40 terápiás foglalkozáson vett részt, általában hetente háromszor, 5 hónapon keresztül. A vizsgálók kiemelték, hogy nagyon jó volt az együttműködés mind a vizsgálók és a gyerekek és mind a szülők és gyerekek között. A szülőket nem csak az egyes foglalkozások kimenetele, hanem a teljes vizsgálat eredménye is érdekelte. A szülők érdeklődése motiválta a gyerekeket is. A terapeuták nagyon hasznos visszajelzéseket kaptak, amelyeket felhasználtak a gyerekek pozitív stimulálására, minek hatására ők pedig jobb teljesítményt nyújtottak.

vissza az oldal tetejére